Separador magnètic Neodimi de 410 x 105 x 50

0
 • Codi
  • 20.34.213
 • Dimensions: A x B x C
  • 410 x 105 x 50 mm
 • Forats de fixació
  • 3 M8
 • Pes Kg
  • 10,9 kg

Per a la separació de materials fèrrics dels fluxos de materials sobre cintes transportadores, caiguda lliure, en les canonades verticals o inclinades, per sota de rampes, tubs, etc.