Accessibilitat

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Selter, SA s’ha compromès a fer accessible el seu web seltershop.com de conformitat amb la norma UNE-EN 301549:2022 que, a la vegada, està basada amb la norma d’accessibilitat global WCAG 2.1.

PRESENTACIÓ DE SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Qualsevol persona pot demanar el compliment dels requisits d'accessibilitat per mitjà del correu electrònic selter@selter.es.

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

El web seltershop.com és conforme amb la norma UNE-EN 301549:2022.

  • Nivell d'accessibilitat: AA WCAG 2.1

  • Data de l'última revisió: 26/02/2024